1.   Sklep internetowy "Od Aniki", dostępny pod adresem internetowym www.odaniki, prowadzony jest przez Anita Matkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Od Aniki", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8392580805 REGON 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

  • Informacje Ogólne

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Zakup towarów jest jednoznaczny z zawarciem umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu.

  • Metody Płatności

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.      Przesyłka kurierska,

b.      Odbiór osobisty, po zaznaczeniu opcji przy zakupie i ustaleniu telefonicznym odbioru ( odbiór: Gmina Ustka)

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.      Płatności elektroniczne

c.      Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Dostawa wyłącznie na terenie Polski. 
  • Zwroty 

1. Prosimy o przemyślane zakupy - akceptujemy wyłącznie zwroty powodowane zakupem uszkodzonego towaru, lub niezgodnego z opisem umieszczonym na  stronie sprzedaży danego przedmiotu. 

2. Reklamacja do 14 dni, od dnia zakupu. Zwrot wpłaty następuje w ciągu tygodnia, od chwili otrzymania towaru.